Till huvudinnehåll

Försäljning av Köpmannen 3 och 4

Torget i Lycksele med kvarteret Köpmannen i bakgrunden

I dag beslutade Tekniska nämnden i Lycksele kommun att sälja fastigheterna Köpmannen 3 och 4 till Cityfastigheter i Lycksele AB.

I oktober 2016 gav Kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att försälja fastigheterna på Köpmannen till ett marknadsmässigt pris. I dag beslutade en enig nämnd att acceptera anbudet från Cityfastigheter i Lycksele AB.

- Vi har tagit ett historiskt beslut i dag. Genom detta möjliggör vi för nybyggnation på delar av kvarteret Köpmannen. När det gäller verkställighet och byggnation ligger det nu på entreprenörens bord. Vi ser verkligen fram emot att tomten bebyggs och vi tror på en positiv utveckling för torget och centrum, säger Sven Roosqvist (S), ordförande Tekniska nämnden.

Marknadsmässigt anbud
För att fastställa marknadspriset har anbud infordrats genom annons via mäklare. Annonsering har skett under perioden 16/11 – 8/12 2017 och fyra intressenter har begärt ut kompletterande handlingar, varav en av dessa lämnade anbud.
- Det hade varit önskvärt med en konkurrenssituation som hade kunnat öka prisbilden på fastigheterna men vi är väldigt glada över att det finns en intressent som vill exploatera området och bidra till framtidens Lycksele, säger Eric Lundström, enhetschef Ekonomi.

Det anbud som inkommit från Cityfastigheter i Lycksele AB är enligt mäklarens bedömning marknadsmässigt då annonsering skett på mäklarens hemsida, på blocket.se, på hemnet.se, i Annonsbladet samt i mäklarens och i de lokala bankernas skyltfönster.

Bygglov inom ett år
Lycksele kommuns villkor för försäljning har i det här fallet varit:

  • Utgångspris två miljoner kronor för båda fastigheterna (Köpmannen 3 och 4)
  • Köparen hanterar det gamla Handelsbankshuset på fastigheten Köpmannen 3
  • Fastigheterna ska bebyggas utifrån befintlig detaljplan
  • Bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast tolv månader efter att köpet vunnit laga kraft
  • Byggnation ska ha påbörjats senast 24 månader efter att bygglovet beviljats

Om villkoren inte uppfylls inom utsatt tidsram utfaller vite med två miljoner kronor.

Uppdaterad den 3 januari 2018