Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vi vill veta vad du som företagare tycker

Mattias Forsgren, Hotell Lappland

Svenskt Näringsliv undersöker nu hur företagsklimatet ser ut runt om i Sverige. Enkäten, som skickas ut till företagare och politiker, pågår fram till april. Vi hoppas att du svarar eftersom vi använder resultatet som ett verktyg för att bli bättre. 

2016 hamnade Lycksele på plats 246 och målsättningen är tydlig. Lycksele kommun vill ha länets bästa företagsklimat när mandatperioden är slut. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker och tänker.

Ett bra företagsklimat bygger på ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv. För att skapa detta anordnas gemensamma frukostmöten där aktuella frågor från näringslivet och kommunen tas upp. Ett annat sätt att stärka relationen är de företagsbesök som kommunen gör under året.

Satsning på näringslivsråd
I maj 2016 bildades även ett näringslivsråd där representanter från Lycksele kommun och näringslivsorganisationer bland annat diskuterar hur företagsklimatet kan förbättras.

Enkäten om företagsklimatet skickas ut till totalt 71 000 företag och 13 000 kommunfullmäktigeledamöter i hela landet. I Lycksele får 200 företag möjlighet att svara på enkäten. Sista svarsdag är 8 april. 

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 27 februari 2017