Till huvudinnehåll

Företagare har fått enkät om myndighetskontakter

Bild på människor som pratar

Kommunen deltar i undersökningen "INSIKT". Där har företagare som haft myndighetskontakter under första halvåret 2018 möjlighet att svara på en enkät om sin upplevelse.

INSIKT är en undersökning där företagare som haft myndighetskontakter med kommunen inom brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd, fått svara på frågor kring deras upplevelse. Deltagadet i undersökningen är en del i arbetet med kvalitetsförbättringar inom området. Det är därför mycket viktigt att ni som får enkäten också svarar på den.

Två undersökningstillfällen
Undersökningen sker vid två tillfällen, ni som fått den nu har haft myndighetskontakter mellan januari och juni i år. De som har myndighetskontakter mellan juli och december månad kommer få en enkät efter årsskiftet.

Tidigare års deltagande
Kommunen har tidigare deltagit i undersökningen tre gånger. Placeringsmässigt har Lycksele kommun klättrat högre och högre vid varje tillfälle för mätning. Vår analys av detta är att de insatser som vidtogs efter varje mätning faktiskt gett effekt och vi hoppas kunna nyttja resultatet på samma sätt framöver.

Läs mer om undersökningen och ta del av tidigare års resultat

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 12 juli 2018