Till huvudinnehåll

Föreslår ny politisk organisation

Fullmäktigeledamöter sammträder

För mandatperioden 2019-2022 föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska fastställa en ny politisk organisation - en nämndmodell.

I april 2017 gav kommunfullmäktige den parlamentariska organisationskommittén i uppdrag att se över den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022. Processen har sedan lett fram till två förslag på ny organisation.

Alternativ 1 innebär en utskottsmodell med två fasta beredningar. Alternativ 2 innebär en nämndmodell med två fasta beredningar. Båda alternativen innebär att tekniska nämnden och personalnämnden införlivas i kommunstyrelsens ordinarie verksamhet.

Fler verksamheter under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige ska fastställa den nya politiska organisationen enligt alternativ 2.
Om fullmäktige går på kommunstyrelsens linje upphör tekniska nämnden och personalnämnden. Dessa verksamheterna övergår i stället till kommunstyrelsen.

Uppdaterad den 4 april 2018