Till huvudinnehåll

Kvinnojouren får bidrag av folkhälsoråd

Anna-Lena Danielsson

Kvinnojouren i Lycksele får ett bidrag av Folkhälsorådet. Det beslutade rådets ordförande Anna-Lena Danielsson i går.
- De bedriver en väldigt viktig verksamhet och vi vill bidra till Kvinnojourens arbete med att motverka våld i nära relationer, säger hon.

Årets tema under Psykeveckan i Lycksele var våld i nära relationer, och i Lycksele kommuns folkhälsopolitiskaprogram framgår det att det ska finnas en nolltolerans mot detta.

I linje med folkhälsopolitiska mål
Folkhälsorådets arbete bygger till viss del på att bidra till det arbete som föreningar och verksamheter i Lycksele redan gör kring frågor som rör folkhälsa. Så beslutet att ge 4 000 kronor i bidrag till Kvinnojouren ligger helt i linje med de folkhälsopolitiska målen.

Går direkt till behövande
Kvinnojouren mottog beskedet med glädje.
- Jag och styrelsens tackar för bidraget. Alla bidrag vi får går direkt till behövande kvinnor och barn, säger Ulrika Nordlund, ordförande i Kvinnojouren Lycksele.

Uppdaterad den 21 december 2018