Till huvudinnehåll

Fina resultat för Norrängsskolan

Maja Wincent, Valter Carlsson

Norrängsskolan når fina kunskapsresultat, det visar skolans meritvärde på 240,3.
- Alla har gjort sitt bästa och vi har bra lärare, säger eleven Maja Wincent. 

Den 8 juni uppmärksammades årskurs 6 på Norrängsskolan för Lycksele kommuns högsta meritmedelvärde, vilket innebär en sammanräkning av elevernas betyg i olika ämnen.
Lars Ohlsson, ordförande i Utbildningsnämnden, och Samuel Lundström, verksamhetschef för- och grundskola, hälsade på eleverna i klassrummet innan det bjöds på tårta.
- Vi ser fina resultat i Lycksele överlag i år. Norrängs resultat är jättebra och det gläder mig att pojkarnas resultat stigit så mycket detta år, säger Samuel Lundström.

”Ett bra teamwork”
Flickorna i årskurs 6 uppnådde 251,2, pojkarna 229,5. Totalt sett ger det ett meritmedelvärde på 240,3. I fjol låg skolans värde på 216,8 (varav flickor 253,9 och pojkar 196,4).

Enligt rektorn Helena Tellström beror det goda resultatet på lagarbete.
- Det har varit ett bra teamwork mellan lärare och elever och även mellan eleverna. Personalen har jobbat väldigt målmedvetet med gruppen, säger hon.

Elever fick diplom
Valter Carlsson och Maja Wincent uppmärksammades lite extra då det är dem som fått det högsta meritvärdet som pojke respektive flicka.
- Det känns roligt att det gått så bra. Alla har gjort sitt bästa och vi har bra lärare, säger Maja Wincent.

Det är flera skolor i Lycksele som uppnått bra resultat i år, däribland finns Furuviksskolan med 224,8 och Hedlundaskolan med 223,1.

 

Uppdaterad den 8 juni 2017