Till huvudinnehåll

Feriepraktik 2017

I dag påbörjar närmare 100 ungdomar sin feriepraktik. För många ungdomar är detta det första steget in i arbetslivet.

Feriepraktik är uppdelat i tre perioder, varje period pågår i tre veckor.  De flesta ungdomar önskar period ett, under den perioden finns även flest sökbara platser. Närmare 200 ungdomar kommer att feriepraktisera under sommaren.

Arbetsplatser där ni kan träffa på ferieungdomar är till exempel förskolor, gatu- och parkenheten och inom äldreomsorgen.  De flesta arbetsplatser finns inom Lycksele stad, men även utanför, så som Guldgruvans förskola i Kristineberg.

Övrig information om kommunens ferieverksamhet hittar ni på www.lycksele.se/ferie

Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 12 juni 2017