Till huvudinnehåll

Familjecentral firar tio år i Lycksele

Föräldrar med sina barn

Tillsammans med Västerbottens läns landsting bedriver Lycksele kommun en familjecentral sedan 2008. En del i detta är en öppen förskola som utvecklats till en mötesplats för nya Lyckselebor.

Familjecentralen är en samarbetsarena för barnhälsovård, socialtjänst, folktandvård och öppen förskoleverksamhet. Verksamheten syftar till att ge förutsättningar för tidigt förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Välbesökt
Öppna förskolan är ett nav i verksamheten där barnen är i centrum och där de alltid är tillsammans med sina föräldrar.
- Föräldrarna kan få tidig vägledning och stöd i sin föräldraroll, mobilisera sin föräldrakraft och orientera sig bland samhällets resurser för barn och familjer utifrån sina behov. Familjecentralen är en del av Lyckseles serviceutbud och bidrar till att öka Lyckseles attraktivitet, säger Malin Sjulsson, samordnare/förskollärare.

Malin Sjulsson berättar att den öppna förskolan är välbesökt och att det är många nya Lyckselebor som fått möjlighet att lära känna varandra genom denna mötesplats.
- Många tycker att det är ett bra ställa att knyta nya kontakter och att det är bra träning för barnen att träffa andra barn i en trygg och kontrollerad miljö.

Föräldrautbildning
Familjecentralen erbjuder babymassage och föräldrautbildning från att barnen är två månader med sju träffar sammanlagt.
- Tillsammans med Navet erbjuder vi även en föräldrautbildning som heter ABC - alla barn i centrum och riktar sig till föräldrar med barn från tre till elva år. Träffarna har teman som visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider, säger Malin Sjulsson.

Firar tio år i juni
Den 12 juni firar familjecentralen 10 år. Mer information om den dagen kommer inom kort.

Öppna förskolan har öppet tisdagar klockan 09.00-12.00,13.00-16.00, och onsdagar klockan 13.00-16.00.

Uppdaterad den 14 maj 2018