Till huvudinnehåll

Få sms-notiser efter inskickat ärende

Bild på mobiltelefon där en notis syns

Nu kan du få sms-notiser när du skickar in ett ärende via Självserviceportalen. Till exempel när ärendet byter status eller om handläggaren skickar ett meddelande till dig.

Du får notiser när du får ett meddelande, om ditt ärende får en ny status eller blir tilldelad en handläggare. Vid inskickat ärende får man också en notis. Under "Mina uppgifter" ställer du in hur du vill få notifieringar samt vid varje ansökan.

Mejl-notiser
Notiser till mejl finns kvar som tidigare och funkar på samma sätt. Man kan välja att få notiser både till mejlen och mobilen om man vill. För att få notiser via mejl och sms behöver du logga in med e-legitmation, i varje digital tjänst står det i den gula informationsrutan om tjänsten kräver e-legitimation.

Länk till Självserviceportal: https://sjalvservice.lycksele.se

Uppdaterad den 14 mars 2019