Till huvudinnehåll

Trafikantveckan – för hållbar transport

Cyklist

Den Europeiska Trafikantveckan pågår nu runt om i Europa. En upplysningskampanj för att motivera medborgarna att cykla, gå och dela transporter med andra.

Den 16-22 september äger den Europeiska Trafikantveckan rum varje år. Kampanjen, som är ett europeiskt initiativ, syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Temat för i år är ren, delad och intelligent rörlighet - genom att använda delade former för transporter kan vi minska våra kostnader och sänka vårt koldioxidutsläpp.

Cykla, gå eller samåk
Under denna vecka uppmuntrar vi Lycksele kommuns medborgare att, i de fall det är möjligt, ta cykeln i stället för bilen, att samåka eller åka kollektivt om du ska transportera dig runt om i länet.  

Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 18 september 2017