Till huvudinnehåll

Enkät - Polisens inriktning till 2024

Trafikpolis stoppar fordon

Polisen ska ta fram en ny strategisk inriktning. I detta arbete är din röst väldigt värdefull så var med och påverka framtidens polismyndighet genom att svara på den enkät som tagits fram.  

Omvärlden och Sverige förändras snabbt. För att svara upp mot både dagens utmaningar och möta framtiden på bästa sätt startar polisen nu ett arbete med att ta fram en ny strategisk inriktning fram till 2024. I det arbetet behövs din hjälp och därför har Polismyndigheten tagit fram en enkät som handlar om vad polisen bör utveckla och prioritera för att kunna möta dagens såväl som framtidens utmaningar.

Länk till polisens enkät 

Samverkan mellan kommun och polis
Lycksele kommun samverkar med polisen i olika frågor. Genom att delta i denna enkätundersökning ger du värdefullt underlag för fortsatt samarbete.

Enkäten är samma i hela Sverige, men just din röst har betydelse för att visa det lokala perspektivet. Lycksele kommun hoppas därför att du vill svara på enkäten och vara med och påverka polisens arbete nationellt och lokalt. Svara senast den 24 januari.

Fotograf: polisen.se

Uppdaterad den 12 januari 2018