Till huvudinnehåll

Eldningsförbud hävs i Lycksele kommun

Det råder inte längre eldningsförbud i Lycksele kommun. Från och med fredag 9 augusti klockan 09.00 upphävs eldningsförbudet.

Beslutet innebär att det åter är tillåtet att elda utomhus. Men räddningschef i beredskap uppmanar till stor försiktighet. 
- Trots att det regnat de senaste dagarna har mycket av regnvattnet gått rakt ner i grundvattnet. Det finns även markområden som skuggats av trädens lövverk och därför inte genomfuktats tillräckligt. Stor försiktighet är därför nödvändig. Det är alltid den person som hållit i tändstickan som kommer att hållas ansvarig om en eld sprider sig utom kontroll.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Uppdaterad den 9 augusti 2019