Till huvudinnehåll

Dialogmöten och enkät om landsbygdsservice

Bild på människor vid dialogträff

Nu pågår arbetet att kartlägga hur servicen ser ut på landsbygden och vilket behov som finns. Under oktober-december är det dialogmöten i sex byar som du kan delta vid. Du kan även svara på enkäten om landsbygdsservice.

En lokal serviceplan för Lycksele kommun ska tas fram. Planen är en del av Lycksele kommuns hållbara arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling.

Syftet är även att servicetillgängligheten vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering. Planen kan även nyttjas som ett verktyg för att öka handlingsberedskapen i servicefrågor och vara handledande i stödinsatser.

Dialogsmöten ute i byarna
I arbetet bjuds boende, företagare och föreningar in till möten. Dialogmöten arrangeras i Örträsk, Rusksele, Kattisavan, Kristineberg, Knaften och Bratten under oktober-december. Första mötet är nu på måndag den 29 oktober klockan 18.30 i Örträsk.

Alla datum för dialogmöten kan du hitta i vår kalender.

Svara på enkät
Du kan även vara delaktig genom att fylla i enkäten om landsbygdsservice, som också är en del av underlaget till den nya serviceplanen.

Länk till enkät om landsbygdsservice

Uppdaterad den 31 oktober 2018