Till huvudinnehåll

”Det kan hända när vi minst anar det”

Deltagare i rådet

Nya perspektiv, aha-upplevelser och inspiration. Så beskriver en av deltagarna Lyckseles första krishanteringsråd. 
Det blev många intressanta inspel när tjugo representanter från näringslivet, Lycksele kommun, polisen, landstinget och hemvärnet samlades för Lyckseles första krishanteringsråd i oktober.

Syftet med rådet är att jobba förebyggande och att bygga nätverk som kan vara användbara vid en samhällskris. De inbjudna var lokala aktörer med en viktig roll i samband med en samhällsstörning eller kris.
- Det var värdefullt att ta del av hur andra arbetar, att få en insikt i ett större perspektiv. Att samtala med dem inom sjukvård, militär, polis, transportsidan, ansvariga för vatten och avlopp med flera gör att man får nya kunskaper och ser helheten på ett helt annat vis. Det blir också en speciell stämning när man möts från olika håll, med olika erfarenheter. Dagen gav mig både nya perspektiv, aha-upplevelser och inspiration, säger Carina Hellström Edvinsson, vd Lycksele Bostäder AB.

Viktigt med kontakter
Under dagen behandlades bland annat hur krishanteringssystemet är uppbyggt, olika aktörers uppgifter samt risker inom Lyckseles geografiska område.
- Om det händer något allvarligt är det viktigt att veta vilka resurser som finns, vart man vänder sig och att man har kontakter. Annars finns risken att man står handfallen eller funderar över varför det inte händer något. Det var intressant att träffa andra viktiga verksamheter i Lycksele och prata om de här sakerna. Det är bra att träffas för när man minst anar det händer något, säger Ola Hedestig, vd Hedestigs frakt.

Runda-bord-samtal
Rådet resonerade även kring kommunens riskanalys och kom med förslag på justeringar inför kommande arbete. Dagen innehöll även runda-bord-samtal om vad det skulle innebära för Lycksele om en damm skulle brista, vilken samordning som skulle krävas och vad som i ett sådant läge måste prioriteras.

Vill kroka arm med fler
Krishanteringsrådet har en viktig funktion i samhället och Lycksele kommun hoppas att det kommer ännu fler aktörer till nästa träff som sker under oktober/november 2018.
- Det är glädjande att det finns ett så stort engagemang bland våra aktörer i Lycksele. Vår för-hoppning är att vi ska kunna kroka arm med ytterligare aktörer inför nästa gång, säger Linda Orädd, beredskapssamordnare Lycksele kommun.

Uppdaterad den 27 november 2017