Till huvudinnehåll

Dags för skolstart

Elever i klassrum

Höstterminen 2017 börjar måndag den 21 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna.

Grundskolan
08.00 Upprop i Rusksele och Knaften

08.10 Upprop i Umgransele och Hedlunda

08.30 Upprop i Kristineberg, Södermalm, Norräng, Furuvik och Forsdala.

08.40 Samling för Finnbacksskolans elever. Årskurs 7 samlas i aulan, årskurs 8 och 9 samlas i respektive hemklassrum.

Grundsärskolan och träningsskolan
08.40 Grundsärskolan och träningsskolans årskurser 1-6 samlas i sina hemklassrum på Forsdalaskolan. Grundsärskolans årskurs 7-9 samlas i sina hemklassrum på Finnbacksskolan. Träningsskolans 7-9 samlas i sina klassrum på Tannbergsskolan.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
08.30 Upprop för årskurs 1 i Tannbergsskolans aula. Övriga klasser samlas i klassrum enligt anslag.

15.00-17.00 på söndag 20/8 är det öppet hus på Tannbergsskolan för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans årskurs 1.

Komvux
Samling måndag 21 augusti 13.00 i Tannbergsskolans aula, för information och registrering.

Musikskolan
Kallelse genom respektive musiklärare.

Välkomna till läsåret 2017/2018!

Uppdaterad den 16 augusti 2017