Till huvudinnehåll

Medborgarundersökning i Lycksele

barn som promenerar med vuxen

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen utförs på uppdrag av Lycksele kommun och syftar till att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen, hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har.

SCB:s medborgarundersökning ger kommuner en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv. Resultaten kan även ge värdefull vägledning i hur förbättringsarbete kan prioriteras för att möta medborgarnas förväntningar. I dagarna får 130 600 invånare i 111 kommuner runt om i Sverige enkäten i brevlådan.

Slumpmässigt urval
De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Storleken på urvalet varierar beroende på hur stor kommunen är. I kommuner med färre än 10 000 invånare mellan 18-84 år dras 800 individer, i kommuner med 10 000 till 59 999 invånare dras 1 200 individer och i kommuner med fler än 60 000 invånare dras 1 600 individer. 

Resultat i december
Den som är med i undersökningens urval kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 20 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen.

Lycksele kommun är en av de 111 kommunerna som deltar i undersökningen.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 28 augusti 2018