Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Chefer lär sig mer om psykisk hälsa

Malin Fjellstedt, Pernilla Ahlström och Samuel Lundström

Chefer och ledare från kommunerna inom Region 8 höjer sin kompetens kring psykisk hälsa. En utbildningsinsats som uppskattas av deltagarna.
Det är positivt att vi tillsammans berör detta, säger Malin Fjellstedt, HR-specialist i Lycksele kommun.

Sjukskrivningstalen i den offentliga sektorn är höga. En stor del av dessa sjukskrivningstal kan härröras till psykisk ohälsa hos medarbetarna. Av den anledningen vill kommunerna inom Region 8 utveckla sin kompetens inom området.

Torsdag den 23 februari inledde projektet AC Lyftet 2.0 en processutbildning kring psykisk hälsa. Tillsammans med utbildarna Åsa Forssell och Lena Stenvall, Psykisk hälsa i fokus Skellefteå kommun, arbetar drygt 25 chefer och ledare med att utveckla sin kunskap kring den psykiska hälsan hos kommunernas medarbetare. 

Flera utbildningstillfällen
Utbildningen sträcker sig till början av juni med ett utbildningstillfälle i månaden. Vid det första tillfället föreläste Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet, under rubriken ”Hållbar hälsa – effektivare organisation”.  Han menar att chefer måste bli bättre på att tydligt visa på de ekonomiska fördelarna med förebyggande samt tidigare insatser rörande ohälsa hos medarbetare.  Dagen avslutades med en föreläsning om hur hjärnan och våra affekter fungerar.

”Avgörande för att vända trenden”
En av deltagarna är Malin Fjellstedt, HR-specialist i Lycksele kommun, och hon tycker att det är positivt att man tillsammans berör psykisk ohälsa.
- Det är ett mycket aktuellt ämne i Lycksele, i synnerhet utifrån de signaler som kommer från Försäkringskassan. Att utbildningen tar upp sätt att närma sig psykisk hälsa och ge kunskap för hur organisation ska kunna hantera frågan är avgörande för att vi ska kunna vända trenden. Bara för att man lider av psykisk ohälsa betyder det inte att man är sjuk, säger hon.

Även Veronica Lindholm (S), riksdagsledamot från Kusmark, fanns på plats och hon uttryckte att hon kände glädje och stolthet över att cheferna är intresserade av att arbeta med förebyggande arbetsmiljöinsatser.

FAKTA

  • AC Lyftet 2.0 är ett kompetensförsörjningsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. 
  • Projektet arbetar för att kompetensutveckla ledare och chefer i åtta inlandskommuner i Västerbotten.
  • Lycksele kommun är projektägare.

Uppdaterad den 2 mars 2017