Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Checklista till alla hushåll

Bild på hur checklistan ser ut.

Krisberedskapsveckan är i full gång. I dag får alla hushåll i Lycksele en checklista i sin brevlåda. Där listas sådant som kan vara bra att ha hemma för att klara en kris. Utskicket är ett led i Lycksele kommuns arbete att öka människors beredskap inför samhällskriser. 

Krisberedskapsveckan är inne på dag fyra och i dag får samtliga hushåll i Lycksele kommun en checklista hemskickad.
– Vi vill få människor att reflektera över vilka möjligheter de har att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning. Vi vill väcka tankar om det egna ansvaret ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut. Jag tror på ett bra genomslag för Krisberedskapsveckan, säger Linda Orädd, beredskapssamordnare Lycksele kommun.

Läs mer om hur du kan förbereda dig här

Uppdaterad den 11 maj 2017