Till huvudinnehåll

Sandstensvägen får nya björkar

Bild på sandstensvägens björkar

Under sensommaren kommer björkarna efter Sandstensvägen att bytas ut. Detta på grund av trädens vitalitet och nuvarande placering.

Björkarna efter Sandstensvägen kommer under detta år att bytas ut. Grunden till föryngringen är att kommunen vill bevara den värdefulla trädraden genom föryngring, och samtidigt uppfylla medborgarnas önskemål om att flytta placeringen på träd längre bort från tomtgränserna.  

Plantering av nya björkar
Under sensommaren och hösten kommer de befintliga träden att tas ner och nya björkar planteras. Placeringen kommer vara närmare vägen och längre ifrån tomtgränserna, dock med hänsyn till gatubelysning, befintliga ledningar i marken och vinterväghållning.

Uppdaterad den 17 augusti 2018