Till huvudinnehåll

Betalar du rätt avgift för din hemtjänst?

Utemiljön vid Skytten, blommor i förgrunden och en fontän

När du får beslut om hemtjänst får du även en blankett för inkomstanmälan. För att Lycksele kommun ska kunna beräkna din avgift måste du fylla i den blanketten. Hur mycket du ska betala för insatser beror på din inkomst, boendekostnad och ett minimibelopp.

Fram tills dess att Lycksele kommun får din inkomstanmälan betalar du avgift enligt gällande taxa. En ny beräkning av avgiften görs samma månad som du skickat in din inkomstanmälan. Det sker inga återbetalningar för de månader då inkomstanmälan saknats.

Individuell beräkning
Så snart Lycksele kommun får din anmälan görs en individuell beräkning av din avgift som tar hänsyn till inkomst, boendekostnad samt ett individuellt tillägg vid matabonnemang om du bor i särskilt boende.

Om din inkomst eller dina utgifter ändras ska du göra en ny inkomstanmälan eller kontakta avgiftshandläggare.

Uppdaterad den 20 maj 2019