Till huvudinnehåll

Nya avgifter för fritidsanläggningar

Simbassäng

Från och med 1 september gäller nya avgifter för att nyttja kommunens fritidsanläggningar. Då får även Lycksele kommuns pensionärer besöka simhallen till rabatterat pris.

Kommunfullmäktige fastställer årligen avgifter för kommunens fritidsanläggningar. I detta ingår kommunens alla idrottsanläggningar, simhall, badpark och bowlinghall.

Intäkterna för 2018 beräknas uppgå till sex miljoner kronor, varav intäkter för idrottsanläggningar täcker 20 procent av kostnaderna och simhall, badpark och bowlinghall täcker 44 procent av kostnaderna.

Fullmäktige har beslutat att höja avgifterna för kommunens idrottsanläggningar, servicedepå och torgplatser med i genomsnitt 2,5 procent. Det beräknas ge en ökad intäkt med totalt 32 000 kronor per år.

Prövoår med spåravgift
För det nya konstsnöspåret och rullskidbanan på Tannberget införs en spåravgift som ett sätt att delfinansiera driften.
- Spåravgifter tas ut i merparten av alla konstsnöspår och rullskidbanor i Sverige och denna avgift gäller under ett prövoår. Avgiften ska utvärderas och kommunfullmäktige återkommer med ställningstagande om ny avgift, säger Ulf Öhlund, verksamhetschef näringsliv, kultur, fritid.

Ulf ÖhlundOförändrat på simhall, bowling, badpark
Avgifterna vid simhallen och bowlinghallen blir oförändrade eftersom priserna höjdes i november 2017 när anläggningen öppnades igen efter renovering och tillbyggnad. Även badparken har oförändrad taxa. Däremot har fullmäktige beslutat att införa pensionärsrabatt på simhallen.
- Det innebär att pensionärer betalar samma inträde som ungdomar – 40 kronor per tillfälle eller 850 kronor för årskort, säger Ulf Öhlund.

De nya avgifterna gäller från och med 1 september 2018. Vad som gäller för respektive anläggning hittar du via blocket till höger.

Uppdaterad den 9 juli 2018