Till huvudinnehåll

Presentation av Attraktiva Lycksele

Solnedgång Lyckselestad

Hur gör vi Lycksele som ort mer attraktiv att bo på, jobba i och flytta till? Inom projektet "100 nya jobb - ett attraktivare Lycksele" pågår ett arbete för att möta det rekryteringsbehov som finns inom såväl privat som offentlig sektor. I morgon, tisdag 7 maj, blir det presentation och diskussion kring denna satsning på MB. 

Inom projektet "100 nya jobb - ett attraktivare Lycksele" finns flera insatsområden som identifierats som viktiga pusselbitar för att göra Lycksele mer attraktivt.
Några av dessa är attraktiva boenden, gemensam rekrytering, livslångt lärande och Tannens arena och fritidscenter.
- Här lyfts och diskuteras bland annat frågor som rör bostadssituationen i Lycksele, hur vi kan bli bättre på att jobba med parrekrytering, hur arbetsmarknadskunskapen ser ut i skolorna och hur vi bättre kan utveckla och marknadsföra Tannen arena, säger projektledaren Linda Algotsson.

Vill du veta mer?
Tisdag 7 maj kan du ta del av en presentation av hur man arbetar inom de olika insatsområdena. Det blir även diskussioner kring Attraktiva Lycksele.
Välkommen till MB, lokal Granen, klockan 18-20.
Fotograf: Markus Eriksson, arkiv

Uppdaterad den 6 maj 2019