Till huvudinnehåll

Årlig upprustning av lekplatser

Bild på lekplats vid Fiskalvägen

Under 2018 kommer några lekutrustningar på Lycksele kommuns allmänna lekplatser att bytas ut. Detta efter önskemål från allmänheten samt att gamla utrustningar som inte går att laga ersätts med nya.

Under sensommaren samt hösten kommer Gatu- och parkenheten att byta ut en del lekutrustningar på några av de allmänna lekplatserna, detta för att uppfylla säkerhetskraven och förbättra lekplatsområdena. Arbetet med lekplatserna kommer fortsätta kommande år, och de utrustningar som inte blir klara i år återupptas 2019.  

Årlig tillsyn
Varje år besiktas lekplatserna och åtgärder utförs för att uppfylla de säkerhetskrav som finns. Även under sommaren görs tillsyner på lekplatserna för att minimera risker för olyckor.

Lekplatser med utrustningar som planeras bytas ut i år:

  • Murkelvägen är den första lekplatsen som kommunen kommer att se över. En ny klätterställning med rutschkana kommer ersätta den gamla samt en ny vippgunga. Bland annat sittplatser, staket och gångar kommer även att ses över och åtgärdas.
  • Nytt klättertorn kommer att monteras i lekparken på Gjutarvägen som är anpassade för barn mellan 6 år och uppåt. En stor vippgunga kommer också att sättas upp i området. Sittplatser och staket kommer även att ses över och åtgärdas.
  • Lekställningen på Bergmansparken (lekplatsen intill Fiskalvägen) kommer att bytas ut mot en ny. Lekutrustningen är en kombinationsutrustning där det finns utmaningar för både de minsta och de äldre barnen. Även här kommer bland annat sittplatser, gångar, staket och grönska ses över och åtgärdas. 
  • På Bärstigen kommer en ny lekutrustning att sättas upp som är anpassade för barn mellan 6 år och uppåt. Intill lekplatsen finns en grusplan där en basketkorg kommer monteras.

Förslag och felanmälningar mottages
Har du idéer på hur någon lekplats kan utvecklas så kan du ta kontakt med Gatu- och parkenheten. Skulle du märka att något är trasigt eller fel på en lekplats kan du göra en felanmälan till kundtjänst via telefonnumret 0950-166 00 eller skicka ett mejl till Gatu- och parkenheten. I felanmälan meddelar du lekplatsens placering samt vad felet är.

Uppdaterad den 31 juli 2018