Till huvudinnehåll

Arbetsmiljön är prioriterad i Lycksele

Föreläsning

Arbetsmiljöfrågan har hög prioritet hos Lycksele kommuns HR-enhet. I veckan arrangerades en arbetsmiljöworkshop för att lyfta frågan för beslutsfattare i kommunen.

I onsdags anordnade Personalnämnden och HR-enheten en workshop kring arbetsmiljö. Syftet med dagen var att lyfta arbetsmiljöfrågan och sjukskrivningstalen på agendan för beslutsfattare i Lycksele kommun.
- Personalen är det viktigaste vi har i kommunen och det är otroligt viktigt med en bra arbetsmiljö. Vi vill ha medarbetare som mår bra och den här dagen syftade till att få ett helhetsgrepp i kommunen, säger Anna-Lena Danielsson, ordförande Personalnämnden.

Rapport om nuläget
Deltagarna fick både ta del av en nulägesbild över frånvaron och hur det sett ut bakåt i tiden. De fick även information om hur Lycksele kommun arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Michael Karlsson, andra vice ordförande i Vision, fanns på plats för att berätta om Visions tolvstegsprogram för att minska ohälsa. En viktig del i det arbetet är chefers förutsättningar att kunna bedriva ett bra ledarskap.

Diskussioner om åtgärder
Under workshopen diskuterade chefer, fackombud och politiker flera frågor som bland annat handlade om hur många anställda en chef rimligtvis bör ansvara för och hur Lycksele kommun kan arbeta för att tidigare få medarbetare åter i arbete efter en sjukskrivning. 

Uppdaterad den 1 september 2017