Till huvudinnehåll

Arbetsförmedlingens nyetablering i Lycksele har börjat

Mötet hölls i stadshuset

Nu har startskottet gått för Arbetsförmedlingens etablering av en ny enhet i Lycksele. Representanter från Arbetsförmedlingen, Lycksele kommun och lokala fastighetsägare har träffats för att diskutera nästa steg i etableringen. 

Förra veckan kom ett glädjebesked för Lycksele. Arbetsförmedlingen startar upp ytterligare en enhet med fokus på självservice och det digitala mötet i Lycksele. En etablering som ger uppemot 100 nya arbetstillfällen och målet är att vara igång med verksamheten i full skala hösten 2018. 
– Vi är glada över att vara här för att förverkliga en viktig del i vår utveckling tillsammans med Lycksele kommun och andra aktörer i regionen. Lokalen är en första milstolpe, därefter rekryterar vi en chef varpå rekrytering av medarbetare följer, säger Stefan Popovic, verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen.

Lokalfrågan viktig för rekrytering
Den 14 juni anordnades en träff där representanter från Arbetsförmedlingen informerade företrädare för Lycksele kommun och lokala fastighetsägare om de förutsättningar som råder kring lokalfrågan.

Lokalen behöver vara omkring 1 300-1 400 kvadratmeter och ska svara upp till det faktum att arbetsförmedlingen vill vara en attraktiv arbetsgivare. Man öppnade även för möjligheten att inleda i en mindre lokal för att sedan byta till en större lokal när verksamheten växer.

Fram till mitten av juli har de lokala fastighetsägarna möjlighet att skicka förslag på tänkbara lokaler. Därefter kommer Arbetsförmedlingen att se över de möjligheter som erbjudits.

Även bostadsaktörer deltog i träffen, eftersom 100 nya arbetstillfällen kan orsaka rörelse såväl på arbetsmarknad som på bostadsmarknad.

Rekryterar platschef
Utöver detta informerades det om rekryteringsprocessen. I augusti påbörjas rekrytering av en chef för enheten, en nyckelroll för den vidare uppbyggnaden av verksamheten.
– Våra kompetenskrav när vi rekryterar arbetsförmedlare är 180 högskolepoäng och två års arbetslivserfarenhet. Våra medarbetare kommer dock från varierande branscher och vi ser gärna en bredd av sökande, säger Stefan Popovic.

Dagens kontor blir kvar
Ulrika Westergren, chef på det befintliga arbetsförmedlingskontoret i Lycksele, har fått många frågor sedan nyheten blev känd. Bland dem frågan om dagens kontor kommer att finnas kvar.
– Ja, vi kommer att finnas kvar. Inom myndigheten gör vi ett stegvist skifte mot mer digital service, något som efterfrågas och matchar samhällets utveckling i stort. Det befintliga kontoret och det nya kommer att komplettera varandra på ett bra sätt, säger hon.

Uppdaterad den 16 juni 2017