Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Arbete med vatten- och avloppsledningar vid Lyckan

VA-ledning påväg ner i vattnet

Arbetet fortsätter med förläggning av vatten- och avloppsledningar vid Lyckan fortskrider. 

Idag onsdag 15 mars har det sågats upp isvakar på Lycksträsket så personer som vistas på isen ombeds att vara aktsam, respektera och hålla avstånd till avspärrningarna.

Vid cykel- och gångvägen vid Ponderosavägen pågår schakt- och borrningsarbete som kan medföra störning för trafikanter och förbipasserande. 

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Lycksele Avfall och Vatten AB.

Uppdaterat 17 mars: Idag har ledningarna börjats sänkas ner i vattnet. Långa rännor är uppsågade i vattnet, så var försiktig när ni vistas på Lycksträskets is.

Länk till mer information och bilder.

Uppdaterad den 14 mars 2017