Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anställda uppvaktas för 25 år i tjänst

Gruppbild på personal som arbetat i 25 år åt Lycksele kommun

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år. I år var det 36 personer som uppmärksammades.

Uppdaterad den 10 januari 2017