Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Ansök om bygdemedel för 2017

Bild på vatten som forsar. Foto Emma Brander

Föreningar i Lycksele kommun kan ansöka om bygdemedel för 2017 till investeringar och projekt som främjar näringslivet eller service i bygden.

Medlen kan användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten senast 31 januari 2017.

För mer information, riktlinjer, kontaktuppgifter och ansökningsblankett hänvisas du till Länsstyrelsens hemsida.

 

Fotograf: Emma Brander

Uppdaterad den 2 januari 2017