Till huvudinnehåll

Angelägna åtgärder i infrastukturen

E:12 vid Shell

Lycksele kommun är en av de instanser som får lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Här lyfter Lycksele kommun fram E12:an, elektrifiering av Tvärbanan samt åtgärder i hamn och på land.

Lycksele kommun välkomnar att de totala ramarna för den nationella planen ökat med 100 miljarder sedan innevarande planperiod. En väl fungerade infrastruktur är ett fundament för goda livsvillkor, särskilt i norr med stora ytor och långa avstånd.

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riks-dagens beslut om infrastrukturpropositionen ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” samt regeringens direktiv.

Lycksele kommun ser nedanstående åtgärder som mycket angelägna:

  • Åtgärder längs E12 för ökad säkerhet och framkomlighet som mötesseparering och stigningsfält. E12:an behöver högre standard för ökad framkomlighet, trafik-säkerhet och regional funktionalitet.
  • Elektrifiering av Tvärbanan, Hällnäs – Lycksele – Storuman. Möjliggör överflyttning av transporter från väg till järnväg och skapar ett mer robust, sammanhängande transportsystem i norra Sverige.
  • Åtgärder i hamn och på land som bidrar till ett fullföljande av Midway Alignment. Vattenvägen över Kvarken är en viktig del av E12. En ny färjelösning över Kvarken fordrar investeringar i både Umeå hamn och i anslutande järnvägsinfrastruktur.

Vill samslingas med Arvidsjaur
Trafikverket har även utrett behovet av flygtrafik inför att nuvarande flygavtal upphör i oktober 2019.

I det yttrande som kommunstyrelsen i dag fastställt är Lycksele kommuns önskan att i första hand samslingas med Arvidsjaur och i andra hand med Vilhelmina.
- Vi förordar även att antalet stolar på sträckan Arlanda–Lycksele bör återställas till de 40 000 som var gällande under föregående avtalsperiod, för att ta höjd för en trolig positiv resandeutveckling de kommande åren. Trots vissa störningar i trafikeringen och frågetecken kring Nextjets operativa licens har resandet ökat med tio procent jämfört med föregående år, säger Eric Lundström, tillförordnad kommunchef.

Uppdaterad den 29 november 2017