Till huvudinnehåll

Allemansrätten - detta gäller

Sommarskog

Äntligen är det sommar och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten. Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. På Naturvårdsverkets hemsida finns information om vad som gäller.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov.

Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen. Att exempelvis cykla, rida, bada och vandra i naturen ingår i allemansrätten.

Finns på olika språk
Informationen finns dels på Naturvårdsverkets hemsida, och dels som broschyrer som kan laddas ner eller beställas gratis (endast porto tillkommer).

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Länk till aktuell information finns till höger.

Uppdaterad den 2 juli 2018