Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Stora investeringar väntar

Lycksele kommuns investeringsbudget för 2017 och 2018 landar på drygt 80 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att satsa på flera strategiska investeringar.

Förutom den tilldelade investeringsramen på 80 miljoner kronor har fullmäktige beslutat att genomföra strategiska satsningar. Strategiska satsningar finansieras externt, alltså genom upplåning.

Inför 2017-2018 planeras följande satsningar i Lycksele:
-
Garagebyggnad (parkeringsdäck under jord) på kvarteret Köpmannen (60 Mkr)
-
Ombyggnation av centralköket på Tannbergsskolan (10 Mkr)
-
Allmän omlastningsterminal på Furuviks industriområde (5 Mkr)
- Multifunktionsbana på Tannberget (19 Mkr)
-
Ombyggnation Forsdalaskolan (25 Mkr)

Det pågår även en satsning på simhallen som finansieras med 20 miljoner kronor utanför tilldelad investeringsram.

Kommunstyrelsen föreslår att multifunktionsbanan ska ske i två etapper (etapp 1 snöanläggning, etapp 2 asfaltsbeläggning) under en tvåårsperiod. Även ombyggnationen på Forsdalaskolan ska ske i två etapper, varav 19 miljoner i etapp 1.

Eftersom det handlar om stora summor har fullmäktige beslutat att inga andra investeringar ska göras inom de närmaste två åren (2017-2018). Akuta åtgärder är dock undantagna. 

Uppdaterad den 10 januari 2017