Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Höjt inkomsttak för maxtaxa

Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av inkomsttaket för maxtaxa i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Höjningen varierar med inkomst och antal barn men kan som mest bli 98 kronor per månad och hushåll.

För att följa Skoverkets avgiftsnivåer har kommunfullmäktige beslutat att höja inkomsttaket från nuvarande 43 760 kronor till 45 390 kronor per månad för förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) och fritidshem.

Bakgrunden är att regeringen beslutat att justera inkomsttaket i maxtaxan. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets bruttoinkomst. I Lycksele skulle det innebära en högre barnomsorgsavgift för cirka 300 hushåll. Hushåll med inkomster upp till 43 760 kronor per månad berörs inte av förändringen.

Den nya taxan gäller den från 1 januari 2017:

Fritidshem (maxtaxa gäller, avgiften räknas i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst)
Barn 1: 2 % max 908:-
Barn 2: 1 % max 454:-
Barn 3: 1 % max 454:-
Barn 4: Ingen avgift.

Förskoleverksamhet (timtaxa gäller, avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma inkomst delat på 88 timmar)
Barn 1: 3 % max 1 362:-
Barn 2: 2 % max 908:-
Barn 3: 1 % max 454:-
Barn 4: Ingen avgift 

Uppdaterad den 10 januari 2017