Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Gågatan öppnas tillfälligt

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt omvandla Lyckseles gågata till ett gångfartsområde.

Den 19 december beslutade kommunfullmäktige att gågatan ska bli ett gångfartsområde, där bilar får framföras på de gåendes villkor. Parkering längs gatan kommer endast tillåtas på anvisade platser.

Bakgrunden är att Lycksele handel och Företagarna Lycksele uttryckt ett behov av att öka tillgängligheten till butikerna i centrum. Det finns en förhoppning att detta ska öka genomströmningen av människor och på så vis stimulera centrumhandeln.

Testperiod fram till sommaren
Beslutet innebär det att den tillfälliga öppningen börjar gälla snarast, det vill säga så fort gågatan ställts i ordning för gångfartstrafik. Testperioden pågår sedan fram till sommaren.

Det blir Lycksele kommuns verksamhetsområde teknik som ska verkställa beslutet, genomföra trafikmätningar för att bedöma trafikflödet i centrum. Verksamhetsområdet myndighet ansvarar för att utvärdera testperioden inför antagandet av en ny detaljplan. 

Uppdaterad den 10 januari 2017