Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Blåklockan kan bli trygghetsboende

Kommunfullmäktige bifaller motionen "Gör Blåklockan i Rusksele till ett trygghetsboende".

I en motion föreslår Kristdemokraterna i Lycksele att det tidigare äldreboendet Blåklockan i Rusksele ska göras till ett trygghetsboende.

Ett trygghetsboende riktar sig mot äldre som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemensamma lokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider.

Enligt motionen kan befintliga lokaler nyttjas för olika aktiviteter. Redan nu svarar byns föreningar och studieförbunden för en hel del aktivitet som bedöms kunna utökas.

Majoriteten i fullmäktige valde att bifalla motionen, vilket innebär att socialnämnden ska utreda frågan vidare. 

Uppdaterad den 10 januari 2017