Till huvudinnehåll

38 miljoner kronor i överskott

Eric Lundström

Lycksele kommuns resultat 2017 är 38,2 miljoner kronor. Det är framför allt betydligt högre skatteintäkter än budgeterat som bidrar till resultatet.

Enligt det preliminära bokslutet gör Lycksele kommun ett resultat på 38,2 miljoner kronor för 2017.
- Vi hade budgeterat med ett ganska stort överskott för att kunna möta framtida utmaningar men att vi skulle göra ett sånt här bra resultat hade vi inte kunnat drömma om, säger Eric Lundström, enhetschef Ekonomi.

Resultatet innebär att Lycksele kommun har bättre förutsättningar att hantera väntade konjunkturnedgångar.

Ökade kostnader
Det oroväckande med 2017 års resultat är att kostnaderna inom de personaltäta verksamheterna ökar i en takt som inte matchas av intäktsökningarna.

Det är framför allt på grund av tillfälliga statsstöd riktade till utbildningsinsatser som Lycksele kommun klarar en ekonomi i balans.

Uppdaterad den 7 februari 2018