Till huvudinnehåll

Detalj-planer

Kommunen planerar hur marken och
vattnet i kommunen får användas
på olika områden inom kommunen.
En sådan plan kallas detalj-plan.

En detalj-plan består av en karta över
ett område i kommunen och
en beskrivning som förklarar kartan.
Kartan visar de regler som gäller.
Detalj-planer styr bland annat
vad som får byggas, till exempel
bostäder eller industrier.

Kommunen använder detalj-planer för
att till exempel besluta om bygglov.
Bygglov är ett tillstånd som du kan
behöva om du ska bygga något på
din tomt.

Kommunen ansvarar för att de som
påverkas av en ny detalj-plan får
säga vad de tycker.
När kommunen beslutat om en ny
detalj-plan går det att överklaga
beslutet inom 3 veckor.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018