Till huvudinnehåll

Fördjupade översiktsplaner

Kommunen arbetar med att ta fram nya och reviderade fördjupade översiktsplaner för Lycksele stad och våra servicenoder Kattisavan, Kristineberg, Rusksele och Örträsk.

Arbetet med fördjupade översiktsplaner (FÖP) är till för att arbeta vidare på kommunens övergripande fokusområden

  • Attraktiv livsmiljö
  • Hållbara transporter
  • Hållbar näringslivsutveckling
  • Natur- och kulturmiljö som tillgång.

Planerna utgår från att presentera en samlad syn över hur kommunen och dess medborgare vill utvecklas baserat på dessa övergripande tankar.

 

Varför tar man fram fördjupade översiktsplaner?

Kommunen kan i arbetet kartlägga och väga motsättande intressen inom olika områden i tidigt skede, och utreda områden innan ställningstaganden är låsta.

De blir vägledande för detaljplanering och bygglovhandläggning vilket kan leda till att etableringar och byggnationer blir lättare när de blir aktuellt.

De fördjupade översiktsplanerna ska bli digitala och lättillgängliga, och representera kommunens samlade syn för utvecklingen inom Lycksele stad, Kattisavan, Kristineberg, Rusksele och Örträsk.

 

 

Uppdaterad den 3 juli 2023