Till huvudinnehåll

Livsmedel

Handläggare från Myndighetsenheten kontrollerar Lyckseles restauranger, dricksvattenanläggningar, kaféer, skolkök och matbutiker för att säkerställa att maten vi äter är av god kvalitet.

Vi ger också råd till livsmedelsföretagare och konsumenter och vi utreder misstänkta matförgiftningar.

Det är till oss du ska vända dig till om du:
- har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat.
- misstänker att du har blivit matförgiftad.
- vill veta hur du ska göra för att starta café, butik eller annan livsmedelsverksamhet, då ska du i första hand vända dig till handläggare på Näringslivskontoret, du hittar kontaktuppgifter till höger.

Ring kommunens växel på 0950-166 00 och be dem koppla dig till en livsmedelsinspektör, eller handläggare på Näringslivskontoret.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 januari 2024