Till huvudinnehåll

Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas arbete att förhindra olägenhet för människors hälsa.

Myndighetsnämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och bedriver hälsoskyddsarbetet i kommunen. I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Myndighetsenheten handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

Kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter hittar ni i länken till höger.

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 28 mars 2023