Till huvudinnehåll

Upphävande av tomtindelningar

Tomtindelning är en äldre typ av bestämmelse som sedan plan- och bygglagens (PBL) införande 2011 liställs med fastighetsbetsämmelser i en detaljplan. 

Tomtindelningarna - liksom fastighetsbestämmelser i detaljplan sätter gränser för hur fastigheter får se ut.

För att upphäva tomtindelningar krävs en ändring av detaljplan.

Tomtindelningar som är under upphävande:

Tomtindelning för Verkmästaren 1, på Lilltjärns industriområde.

 

Uppdaterad den 21 februari 2024