Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Aktuella planarbeten

I rubrikerna till vänster hittar du information om planarbeten som är aktuella i Lycksele kommun.

Här finns information om planer som är ute på samråd, granskning samt antagna planer innan de vinner laga kraft.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019

Kontakt


Samhällsplanerare


Lycksele kommun