Till huvudinnehåll

Sotning

Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar samt att det dessutom sker en brandskyddskontroll av dessa anordningar.

I Lycksele är det skorstensfejartekniker Stellan Näslund, SN Sotning AB i Vilhelmina med personal som sköter dessa sysslor.

Lagen medger också att fastighetsägaren får utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten under vissa villkor. På kommunens E-tjänsteportal får man på heder och samvete intyga sin kunskap och förmåga att sköta egen rengöringen på sin fastighet samt beskriva sin anläggning. Ansökningen hittar du under här eller på Självserviceportalen

Rensningsfrister och brandskyddskontroll

Information om brandskyddskontrollen

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Nina Lindberg

Uppdaterad den 23 november 2023