Till huvudinnehåll

Skrotbilar

Lagstiftning om uttjänta bilar

Uttjänta bilar omfattas av producentansvar, enligt förordningen om producentansvar för bilar (SFS 2007:185) samt bilskrotsförordning (SFS 2007:186). Detta innebär bland annat att det inte längre finns någon skrotpremie att uthämta. Bilproducenterna, BIL Sweden, har en skyldighet att se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Deras gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter Bilretur. 

Kostnadsfri skrotning för bilägaren

För dig som bilägare betyder producentansvaret att du kan lämna din uttjänta bil till bilåtervinnaren utan att betala något. Det innebär att bilar som BIL Swedens medlemmar (se förteckning på BIL Swedens hemsida) ansvarar för kan lämnas utan kostnad till ett mottagningsställe inom bilproducenternas nätverk. Observera dock att:

  • För bilåtervinnare som inte ingår i bilproducenternas nätverk gäller att du själv gör upp affären för skrotningen och att en kostnadsfri mottagning inte kan garanteras.
  • Alla mottagningsställen har rätt att begära ersättning för att skrota en bil som saknar värdefulla komponenter som till exempel motor, växellåda eller katalysator (om den fanns från början).
  • Alla mottagningsställen tar även emot uttjänta bildelar, men har rätt att begära ersättning för dessa.

När du ska lämna din uttjänta bil på mottagningsstället - tänk på att:

  • ta med dig legitimation och bilens registreringsbevis (den gula delen)
  • fullmakt krävs om någon annan lämnar bilen åt dig
  • kräv ett kvitto på att ägandet av bilen har övergått till mottagningsstället

Vi hämtar bilen om du vill

En hel del av våra anslutna bildemonterare erbjuder hämtning av bilen. För praktisk information om hämtning och för att beställa hämtning kan ni ringa er närmaste bildemonterare, en lista över alla dessa finns på Bil Swedens hemsida. Ett annat sätt är att gå in på extratjänsten Skrotabilen.se.

Bilreturs mottagningsställen för uttjänta bilar:

Ditt närmaste mottagningsställe hittar du på BIL Swedens hemsida eller ring 0771-890 600.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019