Till huvudinnehåll

Förpackningar och Tidningar

Nedanstående fraktioner av förpackningar och tidningar ska utsorteras från hushållsavfallet och lämnas till närmaste Återvinningsstation (ÅVS).

Läs mer om de olika materialslagen:

Gör så här för att källsortera

Rengör

För att undvika lukt, skölj ur dina förpackningar från matrester. Låt dem bli dropptorra.

Separera

Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Underlätta återvinningen

Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Se till att sprayburkar är pystomma. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. Låt olika förpackningar av plast och metall ligga separerade från varandra i respektive behållare, de sorteras maskinellt innan det är dags för återvinning.

Sortera

Sortera materialen i olika kärl direkt vid källan så blir det lättare att slänga när man kommer till återvinningsstationen. Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019