Till huvudinnehåll

Dricksvattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är ett klassat livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Vi som jobbar med dricksvatten gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelverkets gällande krav för att säkerställa kvaliteten på vattnet.

Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter. Allt dricksvatten som distribueras från vattenverken inom Lycksele kommun har hög kvalitet.

Kvalitetskrav och andra regler om dricksvatten, tas fram gemensamt av medlemsstaterna inom EU och införlivas i svensk lagstiftning av bland annat Livsmedelsverket. Det är sedan kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen och ser till att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs.

Föreskrifterna innehåller bland annat krav på:

  • beredning och distribution
  • egenkontroll
  • parametrar som ska undersökas
  • provtagnings- och analysfrekvens
  • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
  • information
  • kvalitetskrav i form av gränsvärden

LAVAB kontrollerar vattenkvaliteten
De vattenprover som LAVAB tar analyseras av ett ackrediterat laboratorium. När dricksvattnet undersöks, tittar de exempelvis på om det innehåller bakterier eller andra mikroorganismer, samt om vattnet är kemiskt.

Dricksvattnet i Lycksele är friskt, gott och klassas dessutom som mjukt, vilket betyder att du inte behöver använda så mycket tvätt- och diskmedel.

Uppdaterad den 5 februari 2019