Till huvudinnehåll

Test och underhåll av ventiler 2020

Foto, öppna el stänga ventil

Under sommaren kommer vi att luftvattenspola vattenledningarna på norra sidan av älven. Inför detta arbete kommer test samt underhåll av avstängningsventilerna att ske.

Under vecka 24 till och med vecka 29 kommer vi att luftvattenspola vattenledningarna i Lycksele på norra sidan av Umeälven
(Norräng, Norrmalm, Furuvik). 

Som ett led i luftvattenspolningen kommer vi nu under slutet av maj månad att testa samt utföra underhåll av avstängningsventiler på norra sidan av Umeälven. Detta kan medföra att "svartvatten" uppstår samt även läckage från ventilerna. 

De som drabbas i direkt närhet och blir utan vatten tillfälligt på grund av underhåll kommer att meddelas via sms-tjänsten.

Större avbrott eller störningar läggs även in under driftstörning.

Det missfärgade vattnet kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna. Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. 
Detta kan åtgärdas genom att spola kallt vatten från första inkommande kran i cirka 15 minuter, under uppsikt. Upprepa vid behov.

Kontakta annars kundtjänst LAVAB på
telefon 0950-167 20 eller
skicka mail till kundtjanst@lavab.nu

Uppdaterad den 18 maj 2020