Till huvudinnehåll

Rengöring av vattenreservoar

Den 7 december har vi planerat in rengöring av högreservoaren i Bratten.

Under arbetsdagen kommer vi behöva stänga av vattnet för boende med kommunalt vatten i Bratten. Berörda kommer att få informa­tion om detta via sms.

Vattenvagnar kommer att ställas ut, var de kommer att stå meddelas via sms.

Detta är en del av underhållsarbetet för att säkra vårt absolut viktigaste livsmedel, dricksvattnet.

Finns ditt telefonnummer registrerat så att meddelandet från oss når fram? Se under lavab.nu, klicka in på sms-tjänst för kontroll och eventuell registrering av uppgifter.

Uppdaterad den 27 november 2023