Till huvudinnehåll
    LAVAB > Nyheter > Ny avfallstaxa börjar gälla vid årsskiftet

Ny avfallstaxa börjar gälla vid årsskiftet

Nu är den nya avfallstaxan antagen och börjar gälla vid årsskiftet 2021/2022. Det blir ett helt nytt system som vi sjösätter till årsskiftet med insamling av matavfall separat från restavfall, nya avfallskärl, körrutter samt att viktavgift införs.

Din nya taxa kommer att bestå av en fast kärl- och hämtavgift + en rörlig kostnad som är baserad på vad ditt avfall väger. Viktavgiften för ditt matavfall kommer att bli lägre än kostnaden för ditt restavfall. 

I avgiften som du betalar ingår ditt avfallskärl, avfallspåsar till ditt matavfall, hämtning av kommunalt avfall (mat- och restavfall) samt att ditt avfall tas tillvara på ett miljöriktigt sätt.

Med det nya systemet kommer du kunna påverka din taxa genom att vara noggrann. Sortera ut matavfallet från restavfallet, lämna tidningar samt förpackningar av kartong, plast, glas och metall till återvinningsstationen så behöver det inte bli mycket restavfall kvar att tynga ditt avfallskärl med. På så vis får du ner kostnaden av ditt hushållsavfall då vikttaxan för matavfall är lägre än vikttaxan för restavfall.

På vår hemsida kan du se priser samt olika räkneexempel på vad det kan kosta för en familj per år.

Uppdaterad den 18 november 2021