Lycksele Avfall och Vatten AB


Tömning och vägning av mat- samt restavfall

Kärlet/kärlen töms med sidlastare var fjortonde dag. Sidlastaren har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Båda fraktionerna töms vid samma tillfälle men till olika fack i avfallsbilen.

Så här fungerar vägningen av ditt hushållsavfall

Avfallskärlet vägs tre gånger. Först vägs hela kärlet när avfallsbilen har tagit tag i det. Bilen tömmer matavfallet först och då håller en mekanisk arm för facket för restavfall. Kärlet vägs igen. Nu räknas det ut hur mycket matavfallet vägdes som tömdes. Alltså den mellanvikt som registreras (skillnaden mellan första och andra vägningen) hamnar på din räkning som matavfall.

Sedan töms kärlets restavfall och då är båda locken öppna. Vägning sker innan bilen ställer tillbaka kärlet och den vikten (skillnaden mellan andra och tredje vägningen) hamnar på din räkning som restavfall.

Så om någon avfallspåse har frusit fast i kärlet kommer den kostnaden på din räkning först den dagen då det ramlar ur.

Tänk även på att ta bort den snö som ligger på locket, den vill vi inte gärna ha in i matavfallet. Samt att den vikten kommer om den släpper från locket vid tömning att registreras på din räkning.

Uppdaterad den 7 juni 2022