Till huvudinnehåll

Tömning och vägning av mat- samt restavfall

Kärlet/kärlen töms med sidlastare var fjortonde dag. Sidlastaren har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Båda fraktionerna töms vid samma tillfälle till olika fack i avfallsbilen.

Så här fungerar vägningen av ditt hushållsavfall, mat- och restavfall

Avfallskärlet vägs tre gånger. Först vägs hela kärlet när avfallsbilen har tagit tag i det. Bilen tömmer matavfallet först och då håller en mekanisk arm för facket för restavfall. Kärlet vägs igen. Nu räknas det ut hur mycket matavfallet vägde som tömdes. Alltså den mellanvikt som registreras (skillnaden mellan första och andra vägningen) hamnar på din räkning som matavfall.

Sedan töms kärlets restavfall och då är båda locken öppna. Vägning sker innan bilen ställer tillbaka kärlet och den vikten (skillnaden mellan andra och tredje vägningen) hamnar på din räkning som restavfall.

Om någon avfallspåse har frusit fast i kärlet kommer den kostnaden på din räkning först den dagen då påsen ramlar ur.

Tänk även på att ta hålla locken fria från snö, vikten från snö som släpper från locket vid tömning registreras på din räkning som matavafall.

Kröningsintyg
Vi gör återkommande kontroller av vågen som väger ditt mat- och restavfall.

2023

Kröningsintyg, avfallsbil JEL 18N
Kröningsintyg, avfallsbil NLB 73R

2022

Kröningsintyg, avfallsbil JEL 18N
Kröningsintyg, avfallsbil NLB 73R

Uppdaterad den 14 februari 2024