Till huvudinnehåll

Föreskrifter Återvinningscentral (ÅVC)

  • Sorteringsregler och anvisningar från personal samt information på skyltar ska följas
  • Endast tillåtet med genomskinliga avfallssäckar. Kommer du med annan avfallssäck måste du tömma och sortera upp på plats.
  • Farligt avfall ska lämnas i hela och märkta förpackningar eller behållare.
  • Det är förbjudet att plocka med sig föremål från ÅVC. Undantag om det finns skyltning som tillåter det.
  • Företag ska ha ett giltigt företagskort synligt i bilen.
  • Lämna ej barn utan uppsikt, besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.
  • Högst 20 km/h gäller inom hela området.
  • Vägmarkeringar och trafikskyltar ska följas.
  • Rökning är förbjudet på återvinningscentralen.
  • Större mängder avfall från till exempel en ombyggnation eller liknande, som inte ingår i normala mängder hushållsavfall, faktureras enligt gällande priser.

 

Personal har ansvaret för anläggningen och hur den ska skötas.

Ta med bärhjälp om du har tungt/ otympligt avfall du inte kan lyfta själv. Det ingår inte i personalens arbetsuppgifter att hjälpa till med avlastning.

Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna.

Vid återkommande eller allvarliga regelbrott, samt vid hot eller våld mot personal, dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

Uppdaterad den 25 maj 2022